יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
דף הבית מרחבי כיתות מרחבי מקצועות גלריית תמונות למידה בחירום חדר מורים יצירת קשר
תרגיל למידה מרחוק בחירום הנו חלק מהיערכות לשעת חירום ותרגילי ההתגוננות הארציים. השימוש בסביבה מקוונת ולמידה מרחוק, בחירום כמו בשגרה, מהווים תחליף למסגרת הפעילות הלימודית, כאשר התלמידים ו/או המורים אינם יכולים להגיע לבית הספר (חוזר מנכ"ל תשעה/2ב 5.4-10 נוהלי שעת חירום במערכת החינוך).

שני תרגילים יתקיימו בבית הספר: 1. תרגיל מחוזי- הערכות ללמידה בחרום – נבצע אותו בין התאריכים: 21-25/1/2008 2. תרגיל ארצי- יתקיים במחוז חיפה ביום ראשון, ג' באדר, 18.02.2018 בתרגיל יפעלו התלמידים מהבית, החל מהשעה 14:00- 22:00 בשתי פעילויות חובה: שיח חברתי/ רגשי מקוון במרחב הכיתתי שבאתר בית הספר. ביצוע פעילות פדגוגית מתוקשבת ו/או השתתפות בהרצאה מקוונת. לפרטים ניתן להיכנס לענן החינוכי שיהיה לנו בהצלחה! שני ליזרוביץ, רכזת תקשוב